Concunhado

1

A “cunhado” or “cunhada” is your brother or sister in law. And a “concunhado” (a) would be your brother-in-law’s wife, or your sister-in-law’s husband.

Examples

  • A Maria é cunhada do Luiz?
  • Não, ela é concunhada dele.